Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví je možné respirátory třídy FFP3 prodávat jen České republice a jejím organizačním složkám. Cílem opatření je zajištění ochranných prostředků zejména pro poskytovatele zdravotních služeb a pro orgány ochrany veřejného zdraví. Mezi lidmi se také šíří lživé fámy, že lékárny nemocnic dávají ústenky nebo respirátory osobám nad 65 let zdarma.