Podle plánů se zde počítá nejen s dalšími plochami pro výstavbu, ale také s novým komunikačním systémem, který naváže na původní ulice Polní a Baldeckou. Již nyní hledají úředníci názvy pro trojici ulic. „Obracíme se na občany s aktuální prosbou o návrhy originálních názvů pro nové ulice. Příspěvky mohou donést osobně, poslat poštou nebo emailem,“ sdělil vedoucí stavebního úřadu Václav Kašpar. Návrhy posoudí členové stavební komise a životního prostředí. Poté by je měli schválit radní a zastupitelé.