Nominovaní mohli společnosti prospět všeobecně, v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. Návrh může předložit kterýkoli občan České republiky starší osmnácti let i občané partnerských měst Litomyšle. Uzávěrka přihlášek je 31. května.

V minulosti Cenu purkmistra Laška získali páter František Beneš, Jaroslav Theimer nebo lékařka Hana Šmákalová. (mv)