„Ve sbírkách máme celkem tři herbáře od známého italského lékaře a botanika. Ovšem druhé vydání z roku 1546 od Adama z Veleslavína je v nejlepším stavu. Přesto ho ukazujeme lidem pouze výjimečně a listujeme v něm v rukavicích,“ uvedl René Klimeš z Regionálního muzea v Litomyšli.

Mathioliho herbář má čtyři sta sedmdesát stran a představuje stovky rostlin. Jeho autorem je Ital Petr Ondřej Mathioli. Herbář vyšel v šedesáti jazycích. U příležitosti oslav Dne země si návštěvníci mohli včera zkusit vyrobit vlastní herbář z rostlin.