V pracovních aktivitách dlouhodobě podporují hendikepované obyvatele v Domově na zámku v Bystrém. „Pracovní uplatnění našli tři mladí lidé se zdravotním postižením v pomocných provozech. Jejich pracovní poměr už trvá déle než pět let," uvedl ředitel bysterského domova Ivo Musil.

Smlouva i dohoda

Další často vypomáhají na krátkodobé dohody u různých zaměstnavatelů. „Pokud ztratí svoji práci a mají zájem pracovat, pomáhají v prádelně, obsluhují myčku nádobí, vykonávají i jednoduché údržbářské práce," sdělil ředitel. Mentálně postižení lidé uplatňují manuální zručnost v terapeutických dílnách při výrobě svíček, tkaných koberečků, vařeček, ale i další předmětů.

Se zaměstnáváním hendikepovaných mají zkušenosti také ve svitavském Domově na rozcestí. „První klienti jsou u soukromé firmy zaměstnaní od roku 2011. Pokud se nám podaří navázat spolupráci s podnikateli, ve většině případů je oboustranně efektivní," vysvětlila ředitelka domova Jaroslava Filipová. Hendikepovaní pracují u firem, které se zabývají čištěním aut, koberců a interiérů, při úklidových pracích, ale pomáhají také v kavárně či ve vlastních provozech domova. Podle Jaroslavy Filipové se několik obyvatel Domova na rozcestí podílí rovněž na ručním pražení kávy a výrobě obalů na kávu. Před nedávnem podepsalo pět klientů nové dohody s podnikatelskou firmou na plnění sáčků suchou podestýlkou pro domácí zvířata.

Více příležitostí

Zaměstnavatelé oceňují poctivý přístup k práci, zájem a snahu hendikepovaných lidí. „Podle našich informací jsou s nimi zaměstnavatelé velmi spokojení," poznamenala Jaroslava Filipová. Domovy hledají práci osobním kontaktem s podnikateli a firmami nebo inzercí. Zaměstnavatelé se sami ale nedotazují. Podle Ivo Musila i v Bystrém by byli rádi, kdyby zaměstnavatelé dávali hendikepovaným lidem více příležitostí.

Také moravskotřebovská charita podporuje svoje klienty v získávání pracovních návyků. Chybí však návazná služba, která by pomohla těmto „zaučeným" lidem protlačit se na trh práce. „Někteří naši bývalí klienti pracují v místní terapeutické kavárně a také v chráněné dílně," potvrdila ředitelka třebovské charity Ludmila Dostálová. Podle ní je práce pro tyto lidi stejně důležitá jako pro člověka, který nemá postižení. „Mají stejnou potřebu zapojení do běžného života jako kdokoliv jiný," dodala Ludmila Dostálová. Pracovníci z terapeutických dílen mají seznam potencionálních zaměstnavatelů. V regionu ale chybí firmy, které by zdravotně postižené chtěly zaměstnávat.