A nevylučuje, že spor skončí u soudu.

„Aniž bychom předjímali výsledek,“ uvedl vedoucí právního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje Miroslav Mocek, „bude v rámci řízení využito všech možností k tomu, abychom dokázali, že kraj postupuje v souladu se zákonem o krajích a že k zásahu státu do samostatné působnosti kraje tak nebyl a není žádný důvod.“

Informaci o zahájení správního řízení s ministerstvem vnitra, které se týká úhrady regulačních poplatků občanům formou darovacích smluv, obdržel hejtman Radko Martínek ve středu 3. února.„Vzal na vědomí postup ministerstva, ale soudní spor v rámci obhajoby práva na samosprávu nevyloučil,“ uvedla mluvčí kraje Magdaléna Navrátilová.

„Než zaujmeme stanovisko, dokumenty pečlivě prostudujeme,“ reagoval hejtman Martínek na zahájení správního řízení.
Kraj je přesvědčen, že poskytování darů z krajského rozpočtu je v jeho pravomoci a že proto postupuje v souladu se zákonem o krajích. Neztotožňuje se s názorem ministerstva vnitra, že došlo k překročení mezí jeho samostatné působnosti.
Podobně reagoval už dříve Královéhradecký kraj, který správnímu řízení čelí již od počátku ledna.
„Náš postup je zcela v pořádku a žádný zákon tím neporušujeme. Pro naše pacienty se tedy nic nemění a mohou i nadále žádat kraj o poskytnutí daru,“ řekla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví.

Celkem stát napadl systém proplácení u většiny krajů. Ministerstvo schvaluje pouze postup Plzeňského kraje, který poplatky vrací až zpětně po podané žádosti. Proplácení poplatků vloni využilo na východě Čech asi 65 procent pacientů.