Vojenský areál v Květné bude zpátky zařazen do armádních struktur a stane se znovu posádkou. Jste rád, že to tak dopadne?
Takhle bych to nehodnotil. Pro mě je podstatné, aby se dodržely podmínky, které se stanovily na bezpečnostní radě kraje. Teď se to jeví tak, že objekt zůstane v hospodaření ministerstva obrany. V každém případě to byly budovy vždycky spravované armádou. V tom nevidím problém, ale spíš mi jde o to, aby všechna zavedená opatření – střežení vojenskou policií – byla v pořádku. Pokud vím, postupně se naskladňují jednotlivé objekty s tím, že část z nich bude určena pro potřeby IZS. Jsem spíš rád, že se vyjasní situace, protože tu byla nestabilita pro zaměstnance, kteří mají smlouvy do konce roku. Mezi nimi to způsobuje nervozitu. Nevěděli, jaká bude jejich budoucnost. Po definitivním rozhodnutí, kdo bude mít Květnou ve správě se vyjasní všechny pracovně-právní a technické vztahy tak, aby areál mohl fungovat dál.

Jak tedy vnímáte květenský areál?
Jako velmi dobře střežený a kvalitní, který může bez problémů fungovat dál.

Ve skladech bude značné množství nové státní munice. Nechává vás klidným, že právě tolik materiálu se ocitne na území kraje?
Mnohem méně mě nechává klidným situace ve Slatině u Vysokého Mýta, protože tam je potřeba státní důslednost až do poslední chvíle. Na jedné straně tu řešíme muničák v Květné s veškerým vybavením a dostupnou technikou a naproti tomu máme soukromý sklad, který je v kravíně. V Květné jsou zkrátka všechny podmínky splněny. Je to oficiální sklad, je tu několik desítek pracovních míst pro místní, který tu třeba pracovali i celý život. V podstatě se sem vrátili původní zaměstnanci. A podle mých informací od květenského místostarosty je tento muniční sklad existuje v pro nás akceptovatelných podmínkách.

Květná je tedy podle vás pro stát momentálně jedinou volbou?
Je to poslední opuštěný sklad a tím má také stále moderní vybavení. Neobávám se žádných bezpečnostních rizik. A jak mám informace od některých příslušníků, kteří hlídali areál, je tu klid, kamerový i elektronický systém kontroly funguje bez potíží. A když jsem navíc navštívil ostatní obce jako Pomezí, Květnou nebo Vendolí, toto rozhodnutí nebudí emoce. Jen chtěli, aby sklad fungoval v dřívějších podmínkách. Nehrozí tu žádný problém.

Situaci kolem muničního skladu sledujete od jejího začátku. Bude podle vás potřeba ještě další investice do bezpečnostních prvků ze strany státu?
Zajímáme se z hlediska bezpečnosti areálu o to nejpodstatnější, ale nemám zatím informace o tom, že by byly v plánu nějaké zásadnější investice, protože řada z nich se uskutečnila už před podzimním zprovozněním skladů. Teď je to spíš otázka na ministerstvo vnitra a obrany.

V tomto prostoru by se mohl pohybovat i vyšší počet vojáků. Řešíte to s příslušnými ministerstvy?
To by neměl být žádný zásadní problém. Je pro nás podstatné, že tu je jednotka požární ochrany, která bude převedena pravděpodobně pod vojenskou jednotku požární ochrany.