Akademický malíř by se ihned zasadil o realizaci rozhodnuté jižnívarianty rychlostní silnice R35: „Mluví se o tom už deset let a teď se zase bude deset let čekat? Situace je v průjezdních městech už kritická.“ Jasno má také Tomio Okamura. Ihned by nechal provést nezávislými odborníky audit fungování kraje. „Součástí kontroly by byla i podrobná revize hospodaření kraje, abych například odhalil předražené zakázky, kde mohla být korupce či úplatky. V první fázi bych se zaměřil především na zakázky ve stavebnictví.“

A určitě by přikázal všem pracovníkům v působnosti kraje, včetně zdravotnických zařízení, aby se vždy k obyvatelům chovali slušně. (mag, vz)