„Oceňování dobrovolníků si klade za cíl každoročně zviditelnit a hlavně odměnit nezištnou službu těch, kdo bez nároku na odměnu pracují pro druhé. Dobrovolníci slouží v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní i vzdělávací oblasti a ve východních Čechách jich působí tisíce“ uvedl Jan Machek, jeden ze spolupořadatelů galavečera.

Den D bude v roce 2009 pokračovat i po slavnostním galavečeru. Na internetové adrese www.den-d.eu plánují organizátoři galavečera celoročně představovat dobrovolnickou práci v regionu.

Den D 2009 se konal pod záštitou hejtmanů Královéhradeckého a Pardubického kraje a primátora města Hradec Králové. Moderátory večera byly Jakub Železný a Radka Machková.

Hasič tělem i duší

Mezi oceněnými byl také zástupce svitavského okresu Josef Bidmon z Jevíčka. Ten je třicet pět let členem sboru dobrovolných hasičů, z toho třicet čtyři let pracuje pro mládež. Je členem hasičských organizací, které mají na starosti mládež jak v okrese, tak i v celém Pardubickém kraji. Podílí se na organizaci práce s mládeží, soutěžích, táborech a jiných volnočasových aktivitách. Sám školí mladší kolegy pro práci s hasičskou mládeží. Přestože vede svou firmu a má rodinu, věnuje se práci s hasiči.

Jako dobrovolník jste byl nominován za hasičskou činnost. Jak jste se k „hasičině“ dostal?

Už můj táta byl dobrovolný hasič. V mé rodné vesnici Hartmanicích pracoval pro oddíl mladých požárníků a tam byli všichni kluci ze vsi.

Pracujete s dětmi. Mají v dnešní době zájem o hasičský sport?

Zájem mají především děti z hasičských rodin a jejich kamarádi.

Jaká je nejdůležitější vlastnost pro člověka, který pracuje s mládeží?

Spravedlivost, upřímnost a cit v přístupu ke každému dítěti. Samozřejmostí musí být příprava na schůzky .

V dnešní době dělat něco zadarmo a pro druhé je vzácnost. Co vám práce v roli dobrovolníka přináší?

Tuto práci vykonávám již třicet čtyři let a zatím nikdy jsem nelitoval času, který jsem jí věnoval. Snad nejkrásnější pocit mám, když mladí hasiči doplňují výjezdovou jednotku a jsou platnými členy našeho sboru.

Co plánujete v tomto roce pro děti?

Dvanáctého června v Jevíčku proběhnou ukázky různé činnosti dětí a mládeže. Tato akce je pořádána u příležitosti Světové olympiády hasičstva v Ostravě. K tomu samozřejmě přibude spousta dalších soutěží a zábavných činností mladých hasičů.

Byl jste za svou práci oceněn. Co pro vás toto ocenění znamená?

Je to pro mne důkaz, že se o dobrovolnou práci zajímají také jiní lidé. Vnímají nutnost dobrovolné činnosti v našem životě a dokáží tuto práci ocenit.

Budete ocenění slavit s ostatními hasičskými kolegy na Jevíčsku?

Snad při nějaké příležitosti, třeba svátku Svatého Floriána.

Mezi nominovanými ze svitavského okresu byli i další lidé. Nezískali sice žádné ocenění, ale stojí určitě za zmínku, protože dávají svůj čas druhým lidem. Jedná se o Annu Vrchotovou z Janova, která se věnuje podpoře lidí s mentálním postižením. Martina Čížková ze Svitav je předsedkyní klubu Pohoda, jenž pomáhá postiženým lidem. Oldřich Hladík je členem TJ Sokol Vendolí a zároveň spoluzakladatel a organizátor sdružení za obnovení tradice oslav Masopustu v obci. Oživil s přáteli i zvyk stavění májky. Lucie Benešová z Dolní Sloupnice se stará o zpříjemnění pobytu obyvatelům Domu pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. (pš)