Za doprovodu Malohanácké kapely přešelv neděli 4. května průvod členů Sboru dobrovolných hasičů, včetně hasičské mládeže za historickým hasičským praporem od Domu hasičů ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde byla sloužena Mše svatá za živé i zemřelé hasiče. Tentokrát při ní byl pokřtěn chlapeček jménem Miloslav Florián. Možná se i on někdy přidá k řadám hasičů, jméno jejichž patrona ponese…
Po skončení bohoslužby se pak průvod, opět za doprovodu dechové hudby, přesunul přes náměstí k památníku obětem 2. světové války na náměstí J. A. Komenského. Zde se průvod zastavil, a po krátkém ceremoniálu k uctění jejich památky pokračoval k Domu hasičů.
Tady pak byla několika členům předána ocenění za práci ve sboru a bratru Miroslavu Ambrozovi byla udělena Medaile svatého Floriána.
Slova se ujal kromě dalších i starosta sboru bratr Ladislav Müller, který poděkoval přítomným jak za účast na oslavě tohoto hasičského svátku, tak především všem těm, kteří se aktivně zúčastňují činnosti ve sboru. Nezapomněl se také zmínit o úspěchu soutěže Pohár Malé Hané, která se konala právě v sobotu 3. května a která byla hodnocena velmi pozitivně ode všech zúčastněných.
Na závěr pak popřál všem hodně zdraví a pozval je na malé pohoštění.

Za SDH Jevíčko Mgr. Oprchalská Markéta