V případě ohrožení života nastupují hasiči, v ostatních případech dávají přednost odborníkům. Přestože hasiči dokážou v naléhavých případech pomoci, sami se často setkávají s nepřátelskou reakcí veřejnosti. „Při likvidaci obtížného hmyzu se objevují stížnosti některých takzvaných ochránců přírody, tvrdících, že včely a sršni jsou chráněny zákonem, nebo že činností hasičů dochází k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nemají však pravdu. Ano, i tento hmyz podléhá obecným ustanovením zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny, a může se tedy hubit pouze v případě ohrožení lidí nebo jiných živočichů. Včely, vosy ani sršni však nejsou uvedeny v seznamu druhů zvláště chráněných nebo ohrožených živočichů,“ zdůrazňuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.


Hasičský záchranný sbor podle jejích slov tuto činnost provádí dobrovolně. Míra ohrožení zdraví jen málokdy odpovídá definici mimořádné události. Limitem zásahů je také vybavenost, mezi kterou patří stroji pro šetrné usmrcení včelstev po odchytu. Veterinární předpisy totiž stanoví, že se kvůli rozšíření případných nemocí nesmí neznámá včelstva vracet. Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník.