„Tento dar velice vítáme. Je to pro nás velice užitečná pomůcka, která dokáže zefektivnit zásah," sdělil velitel stanice v Poličce Miroslav Kubík.

Termokamera je neocenitelným nástrojem hasičů například při vyhledávání ohnisek požáru. Zvláště v členitých prostorách budov. „Nemusíme se probourávat do míst, do kterých to není nutné. Díky kameře tak dojde ke snížení škod na majetku," vysvětlil Miroslav Kubík.

Kamera je spolehlivá i v těch nejdrsnějších a nejnáročnějších podmínkách. Má téměř nezničitelné pouzdro, je odolná proti teplu a snadno snese mechanická namáhání při používání. Je také odolná vůči vodě, prachu a lze ji používat i ve výbušném prostředí.

„Tato kamera dokonce umožňuje ‚vidět za roh'. Než hasič otevře dveře a vstoupí do místnosti, získá tak rychlý a spolehlivý první pohled," řekl Vít Preussler, hlavní chemik Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Kromě požárů může speciální zařízení pomoci při vyhledávání osob nebo zvířat v zakouřeném prostoru. V případech, kdy jde doslova o vteřiny, tak hasiči mohou jít najisto a nemusí procházet například všechny zasažené místnosti v bytě či kancelářských budovách.

Užitečný dar

Nákup termokamery schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje na konci minulého roku. Po včerejším zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje ji předal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický krajskému řediteli hasičů Miroslavu Kvasničkovi. Cena kamery je dvě stě čtyřicet tisíc korun. Vzhledem k nákladům není toto zařízení na každé hasičské stanici, i když využitelnost je veliká. „Jsou důležitější části vybavení, které musíme pořizovat, a proto si velice vážíme nového přístroje, který jsme dostali darem," řekl velitel stanice v Poličce Miroslav Kubík.

Stejný typ termokamery mají již hasiči od srpna 2014 díky projektu „Pořízení moderní techniky, technologií a věcných prostředků Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro efektivní zásah u mimořádné události a zlepšení podmínek na místě zásahu" na stanicích v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, ve Svitavách a Vysokém Mýtě. Hasičům v Poličce se termokamera bude hodit i vzhledem k plánovanému převozu munice do skladů v Květné.

(pš, vh)