Na akci spolupracovalo celkem sedm jednotek dobrovolných hasičů z šesti obcí. „Cvičení se zúčastnili hasiči z Rohozné, Banína, Horní a Dolní Radiměře, Bělé, Vítějevsi a Bohuňova," sdělil velitel rohozenské jednotky Miroslav Cupal. Během cvičení si diváci mohli prohlédnout různou hasicí techniku. Každá z dobrovolných jednotek totiž předvedla vlastní zásahové vozidlo. Samotný nácvik na případný požár dopadl úspěšně. „Zásah probíhal podle stanoveného plánu. Žádné komplikace se nevyskytly," zhodnotil akci Miroslav Cupal.

Tereza Kopecká