Slavnostnímu odhalení a svěcení sochy předcházela mše, kterou celebroval římskokatolický biskup Jan Vokál. Na hartmanické návsi se sešli místní lidé, farníci i poutníci. Podnět umístit sochu světice právě v Hartmanicích dal místní rodák Josef Moravec, ředitel střední kamenické a sochařské školy v Hořicích. „Profesor Petr Piťha za mnou přišel s návrhem, jestli by se škola nezapojila do sochařské tvorby k oslavě této významné osobnosti naší země. Naše škola se na projektu podílela. Jsem rád, že jsem mohl posloužit myšlence ztvárnit svatou Anežku. V této obci jsem se narodil a jsem rád, že jsem sem mohl něco přinést, co tu několik století zůstane," uvedl Josef Moravec. Žáci hořické školy vypracovali několik návrhů, podle kterých vytvořili sochy a jedna z nich se nyní nachází v Hartmanicích.

Vztah k domovu

Podle duchovního otce projektu Petra Piťhy, českého kněze, bohemisty a někdejšího ministra školství, v dnešní době se hodně lidí ke svému domovu nehlásí. „Josef Moravec se za svůj domov nestydí. V Anežce Přemyslovně objevil inspirující postavu, která ho oslovila, a proto ji ´pozval´ domů. Když jsem celou myšlenku roku svaté Anežky zahajoval, byl jsem sám. Josef Moravec byl první, kdo v době masivního odmítnutí této myšlenky pochopil, že jde o dobrou věc a postavil se vedle mne," poznamenal Petr Piťha.

Anežka Přemyslovna je podle něho na výsost krásným příkladem vztahu k domovu a vlasti. „Odmítla i možnost stát se císařovnou, nikdy neopustila svou rodinu. Starala se, aby nikdo netrpěl. Svou zemi stále zušlechťovala a zvelebovala. Co vystavěla, bylo potřebné. Vzbudila úctu v celém tehdejším světě," vysvětlil kněz.
Právě tito dva muži společně sochu svaté Anežky v Hartmanicích odhalili. „Bude se k lidem jakoby obracet a říkat: Pečujte o své domovy, veďte své děti k pravému člověčenství, aby doma bylo jako v ráji," řekl Petr Piťha. Slavnostního svěcení se ujal biskup Jan Vokál.

Radost místních

Už osm století se o Čechách říká, že je to země Anežky České. „Je to pro nás velká čest, že jedna ze soch je právě u nás. Hlavní ideou projektu je zdůraznit poslání této ženy. Naším přáním je, aby svatá Anežka byla pro nás symbolem obětavosti a lásky, abychom ji uctívali jako naši národní světici," uvedl starosta Hartmanic Petr Filip.  Je přesvědčený, že bude pro všechny velkým odkazem. „Každý pohled na ni nám bude připomínat, jak výraznou osobnost českého národa představuje," podotkl starosta Filip.

Nadšení neskrývají ani obyvatelé Hartmanic. „Jsme rádi, že tady máme svatou Anežku. Musíme poděkovat našemu rodákovi, že se o to postaral. Bude nám připomínat, že máme být čestní. Měli bychom se řídit tím, jak žila a pracovala," řekl Zdeněk Macků z Hartmanic.

Hartmanická socha svaté Anežky je v pořadí osmá, která byla v rámci projektu Petra Piťhy v České republice odhalená. Od loňského roku dohlíží světice také na nádvoří bysterského Domova na zámku. Do konce měsíce najdou své místo ještě další tři sochy, a to v Chrudimi, Bítovanech a Hořicích.