Důvodem možná byl svolaný happening, který zorganizovali lidé, kterým se parkování na podloubí nelíbilo. Trojice odpůrců v karnevalových převlecích dnes odpoledne poděkovala Pavlu Skřiváčkovi, že s autem konečně odjel. „Dnes tu už auto není, ale jsme rádi a svým způsobem oslavujeme. Doufáme, že se tu v pondělí zase neobjeví zpátky," řekla Petra Benešová, která společně se dvěma přáteli rozdávala v převleku kolemjdoucím lidem zákusky. Někteří si sladkost nevzali a tvrdili, že stojí za Pavlem Skřiváčkem a podporují ho. Jiní byli rádi, že je konečně podloubí volné.

Radní pro letošní rok zdražili parkovací poplatek pro podnikatele. Místo 1600 korun zaplatí dva tisíce. Obdobně vzrostly i ostatní sazby parkovného pro obyvatele. Pavel Skřiváček se zdražením nesouhlasil, marně žádal pro své vozy o slevu. Starosta Michal Kortyš odmítl Skřiváčkovi vydat výjimku. Muž se proto rozhodl protestovat a zaparkoval svůj automobil na podloubí u svého domu. Záležitost zdůvodňoval tím, že stojí na svém pozemku. Od městské policie dostal pokutu. Tu ale nezaplatil, radnice zahájila správní řízení a dokonce uvažovali o tom, že spor budou řešit u soudu.

Pavla Skřiváčka podpořili v protestu mimo jiné členové sdružení Litomyšlský patriot. Někteří členové dnes dokonce přišli na happening. Vadí jim, že je město nepřizvalo k jednání o cenách parkovného. Z posledního jednání se starostou Michalem Kortyšem ale vyplynulo, že radní budou s členy sdružení jednat prvního března.