„Posláním centra je poskytovat kvalitní vzdělávání zejména pedagogickým pracovníkům, a to v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Využijí ji rovněž při přípravě na vy〜učování, samostudiu a v organizačních činnostech školy,“ uvedla Ivana Hynková, ředitelka Gymnázia v Litomyšli.

Minulý týden absolvovalo školení prvních čtrnáct pedagogů z gymnázia a okolních škol. Školení je zaměřeno na novinky kancelářského balíku Microsoft Office, který zefektivňuje práci na počítači.

„Výhodou pro učitele všech typů škol je skutečnost, že školení je poskytováno zdarma. Tento týden realizujeme další kurz,“ dodává Ivana Hynková. Podle zájmu uchazečů je gymnázium ve spolupráci se společností Microsoft připraveno postupně proškolení dalších desítek pedagogů.

(ik, rz)