Čtěte také související články vpravo

Žáci se sešli ve svých třídách. Ti, kteří si chtěli vybrat nejvýhodnější místo, přišli raději o něco dříve. Někdy je to ale marné. „Učitelé vědí, kde by měl který žák sedět,“ uvedl Milan Báča, ředitel svitavského gymnázia. Pedagogové se se svými svěřenci přivítali. Už od prvního dne registrovali, kteří studenti nepřišli. Nezapomněli ani na důležité nezbytnosti. „Učitelé mají ze zákona povinnost seznámit děti se školním řádem i s pravidly bezpečnosti a požární ochranou,“ vysvětloval ředitel. Oznámili jim také to, co je čeká a nemine.

Studenti prvních ročníků se sešli už o prázdninách. „Pořádali jsme pro ně soustředění, aby si na sebe, na školu i na učitele zvykli,“ řekl Milan Báča. Přesto se všichni ještě sešli v tělocvičně. „Je to zvyk. Studentům prvních ročníků představíme pedagogický sbor a ostatní pracovníky školy. To aby věděli, koho na chodbách budou potkávat,“ dodal ředitel.

Děti jsou z nového prostředí nadšené. A proč si vybírají právě gymnázium? „Vždycky jsem chtěla studovat na této škole. Co bych chtěla studovat, se rozhodnu až během studia. Gymnázium má všeobecné zaměření,“ řekla Anna Pražanová z Moravské Chrastové. Její spolužačka, která patřila na základní škole k premiantům, má o něco jasnější představu. „Určitě chci jít na vysokou školu. Chtěla bych být stomatoložkou,“ svěřila se Barbora Šimková ze Svitav.

Jaroslav Najbrt: Vím, jak vše zkombinovat

Nedílnou součástí školy je rozvrh hodin. Bez něho se neobejdou žáci, ani učitelé. Na jeho sestavení musí být ale systém.

Rozvrh potřebují také na svitavském gymnáziu. „Myslím si, že není těžké sestavovat rozvrh hodin. Na škole, kde je dvanáct tříd, to jde zvládnout,“ řekl Jaroslav Najbrt, zástupce ředitele. Do finální podoby se učební plán dostane po několika taktických tazích. „Musím skloubit rozdělení žáků do skupin a výběr seminářů tak, aby nebyly nasazeny semináře, do kterých se přihlásili stejní žáci. Při obsazování odborných učeben dbám na to, aby byly pokud možno plně vytížené,“ vysvětlil Jaroslav Najbrt. Za sestavením rozvrhu jsou zhruba dva dny intenzivní práce. „Když jsem sestavoval rozvrh před patnácti lety, trvalo to mnohem déle. Teď už vím, jak kombinovat. Konečná verze jde udělat vždycky,“ míní zástupce ředitele. Nastávají i situace, kdy Jaroslav Najbrt rozvrh přepracovává. „Externí pracovníci nám hlásí, ve kterou dobu mohou učit. Ale v den, kdy zahájíme školní rok, občas oznamují, že v danou dobu přijít nemohou. U nás je to relativně malý problém. Jsou školy, kde by to bylo podstatně složitější,“ dodal zástupce ředitele.