K padesátinám řemeslníci vymění všechna okna a dveře, opraví kotelnu i učebny.

V době svého vzniku, v šedesátých letech minulého století, patřila stavba k chloubám mezi školskými budovami. V současné době je však architektonicky i stavebně překonaná. Dalo by se říci, že je svým umístěním v centru pozornosti, ale dnes už na ni moc pěkný pohled není. Ale to není hlavní důvod, proč se zřizovatel rozhodl pro rekonstrukci. Hlavním důvodem jsou úspory energií. Podle ředitele gymnázia Milana Báči byly zaznamenané velké úniky tepla.

Zásadní oprava začne už prvního dubna. „V plánu je výměna všech oken a vchodových dveří, ale také výměna střechy, kde byly zaznamenané největší úniky tepla," upřesnil ředitel. Stavebníci rovněž zateplí obvodové zdi budovy. Na stavební úpravy  naváže i rekonstrukce kotelny. Gymnázium je zapojené také do projektu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vylepšení se dočkají i učebny. Pohledově se každopádně změní fasáda. Na první pohled bude mít jinou barvu.

Vizualizace nové fasády svitavského gymnázia.

Málokdo ví, že gymnázium putovalo po Svitavách než se získalo stálé místo. V roce 1964 se usídlilo v nové budově. „Celková rekonstrukce přichází poprvé po padesáti letech existence školy," uvedl ředitel gymnázia Milan Báča. Ve stejné době vznikla také základní škola Sokolovská, která  letos oslaví padesát let.

Rekonstrukce, která by měla být hotová do konce září,   chod obou škol nijak neohrozí. „"Podle toho, jak budou postupovat práce, zejména výměny oken, tak se uskromníme a budeme se stěhovat. S vedením základní školy jsme se dohodli, že si budeme půjčovat učebny," dodal Milan Báča.
Na zateplení budovy získal Pardubický kraj coby zřizovatel gymnázia dotaci z operačního programu životního prostředí. Cenu vysoutěžil na 21,5 milionu korun, což je o třetinu méně, než se původně předpokládalo. Další dva miliony korun bude stát oprava kotelny.