Často to bývají vysokoškolští pedagogové, někdy také lidé z praxe.

Tak tomu bylo i 21. března, kdy na půdě školy přednášel Jiří Tyc, směnový inženýr z jaderné elektrárny z Temelína. Studenti se nejdříve dozvěděli o výrobě elektrické energie z fosilních a alternativních zdrojů. S podporou grafických obrazových materiálů byly porovnány elektrárny v České republice z hlediska ekonomického a ekologického. Rozbor fukušimské havárie poukázal na možné důsledky při odstavování jaderných elektráren.

Poutavá prezentace podnítila studenty k prvním vstupům. Problematika fotovoltaických elektráren a nízkoenergetických domů už byla diskutována s živým zaujetím. Studenti reagovali spontánně, někteří bezesporu začali uvažovat o studiu přírodovědného oboru na vysoké škole. Gymnazisté hodnotili objektivnost přednášejícího, otevřeně se hovořilo o různých zdrojích energie.

KAMIL KUČERA