Neotevře se ani první ročník čtyřletého studia na gymnáziu v Úpici.

Když pardubická krajská radní za školství Jana Pernicová přišla s návrhem zavřít kvůli nedostatku dětí deset tříd na středních školách, hlavně gymnáziích, ředitelé škol i opozice ji téměř rozcupovali. Včera radní zjistila, kolik deváťáků se letos na gymnázia skutečně hlásí. A mohla cítit obrovský pocit zadostiučinění.

První ročník osmiletého studia nakonec neotevře gymnázium v Jevíčku, kterého se redukce měla týkat a jež se Pernicové postavilo. Ředitel nyní stojí před krutou realitou: do třídy pro 25 žáků se přihlásilo pouhých 10 uchazečů. Další selekce navíc nastane po přijímacích testech.
„Rozhodli jsme se, že třídu otevírat nebudeme. Vedle demografické krize k tomu přispěly i články v novinách o tom, že by v Jevíčku prima vůbec neměla být. Měli jsme podmínku, že přihlášek by muselo být aspoň dvacet,“ uvedl ředitel jevíčského gymnázia Dag Hrubý.

První ročník asi sloučí s kvintou

Po úterní konzultaci s rozhořčenými rodiči ředitel ještě zvažuje zákonné možnosti, zda by bylo možné vypsat druhé kolo přijímacího řízení. Do něj by se mohly přihlásit děti, které se nedostanou na osmiletá gymnázia v okolí.

K podobnému kroku sáhlo i vedení gymnázia v Úpici. Neotevře první ročník čtyřletého studia, kam se přihlásilo pouhých dvanáct dětí. „Pravděpodobně budeme postupovat změnou oboru, přijatí studenti by nastoupili do kvinty - pátého ročníku osmiletého gymnázia,“ uvedla ředitelka Irena Dobiášová.

Stav, kdy se střední školy a učiliště o žáky kvůli slabým populačním ročníkům doslova perou, trvá už několik let. Především technicky zaměřené obory na učilištích jsou poloprázdné a většina dětí se na studium dostane bez přijímaček. Ovšem aby s tímto problémem zápolila i dříve výběrová gymnázia, to mnohde zažívají letos poprvé.

Berou už skoro každého

Ještě vloni si mezi přihlášenými na osmileté i čtyřleté studium mohli vybírat třeba na vrchlabském gymnáziu. Ale kde jsou ty časy. Do jedné třídy primy s kapacitou 30 žáků se letos hlásí pouhých 23 dětí. A to je ještě otázkou, kolik z nich jich projde testy SCIO.
„O to nemám strach. Když jsem přihlášky pročítal, jsou to všechno výborní žáci, kteří přijímacími zkouškami projdou. Nedá se nic dělat, třída prostě nebude zaplněná,“ řekl ředitel vrchlabského gymnázia Miroslav Šafránek. Dodal ale, že se to letos stalo poprvé.
Nejméně dětí se v Česku rodilo na konci 90. let, na naprosté dno si tak školy sáhnou při „výběru“ uchazečů zhruba za čtyři roky. Podle pesimistů však krize s nedostatkem studentů potrvá nejméně do roku 2018. Podstav přihlášených proti kapacitám mají rovněž na gymnáziích v Hlinsku či Moravské Třebové.

Na řadě dalších čtyřletých gymnázií pak spláčou nad výdělkem, až zjistí skutečné počty přijatých studentů, kteří se ke studiu na dané škole skutečně zapíšou. Deváťáci si totiž mohou podávat, a také tak většinou činí, pro jistotu tři přihlášky na různé školy. Počet přihlášených je tak nutné ještě vydělit třemi, aby se došlo k reálnému číslu skutečných uchazečů. A tímto, minimálně trojnásobkem, se může pochlubit opravdu jen pár gymnázií. O učilištích a odborných školách nemluvě.

Nedostat se na školu? To je umění

Nutným důsledkem situace, kdy i gymnázia jsou nucena přijímat prakticky každého, je degradace vzdělání. „Proč by se děti učily, když je dnes umění se nedostat na střední školu?“ glosoval to ředitel jevíčského gymnázia Hrubý.

„Zarazilo mě, že ve dvou třetinách ze 17 gymnázií v kraji vůbec nebudou přijímací zkoušky, stanovila si jen obecná kritéria přijetí, jako je prospěch. Máme tu i jedno čtyřleté gymnázium, které bere bez přijímaček studenty se studijním průměrem do 1,8. To je skutečně vysoké číslo, i technické školy přece potřebují nadané studenty. Osmiletá gymnázia pak berou prakticky všechny uchazeče,“ lamentuje pardubická krajská radní Pernicová, která jako osamělý voják v poli bojovala právě z těchto důvodů za redukci gymnázií.

„Jeden z ředitelů gymnázií se na nás už obrátil, že třídu kvůli nedostatku uchazečů nebude moci otevřít, škola by ji ekonomicky neutáhla. A nyní chce, aby to vypadalo, že přijal naše doporučení,“ dodala Pernicová. Jednalo se právě o jevíčské gymnázium, jak Deník zjistil