Bylo to také díky mladým společenstvím rodin, které prožívaly v Českomoravské Fatimě svůj duchovní program a společenství. Přijeli z různých koutů celé republiky. „Nedělní bohoslužba farnosti byla poděkováním všem maminkám, které prožívají radosti, ale často i starosti se svými dětmi. Mateřství je velkým závazkem. Každá maminka dostala zvláštní požehnání milostnou soškou Pražského Jezulátka ke své „službě“. Mnohá přišla se svými potomky v náručí,“ uvedla Hana Frančáková z koclířovské farnosti. Na závěr s dětmi zazpívali maminkám písničku pro radost. (ik, hf)