Před pětasedmdesáti lety na samém sklonku války se v jihovýchodním cípu dnešního Pardubického kraje, nedaleko Pohledů, snesla desítka padáků. Byla mrazivá noc 22. ledna 1945. Jaký úkol měl poslední desant, vyslaný štábem partyzánského hnutí při 1. ukrajinském frontu, s krycím názvem Komenský, na obsazeném území plnit, není dodnes zřejmé.

„Paraskupina patrně měla v Sudetech navázat kontakt s německým odbojem, ale ten zde jaksi nebyl. Hledali asi bývalé sociální demokraty nebo antifašisty,“ říká pracovník Moravského zemského muzea Vlastimil Schildberger. Neobvyklé archeologické nálezy, které brněnští muzejníci odkryli při nedávném výzkumu, obohatily poválečná svědectví, vzpomínky pamětníků a strohý jazyk úředních dokumentů.

Přežil jen jeden

Desant složený z šesti Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, tří sudetských Němců a jednoho Čecha nacistický bezpečnostní aparát do tří dnů vypátral a zlikvidoval. Z deseti parašutistů přežil jediný, velitel štábu nadporučík Ivan Kirilovič Čerepenko.

Unikátní nálezy jsou němými svědky posledního, nerovného boje proti mnohonásobné přesile, posledními předměty, kterých se jen několik minut, možná dokonce vteřin před smrtí dotýkaly ruce zavražděných partyzánů.

Detektorová prospekce bývalého lesního lomu, kde se odehrálo závěrečné dějství tragického osudu výsadku, se neobešela bez vypjatých situací. „Průzkum strmého svahu pod lomem byl prováděn pomocí detektoru kovu. Je téměř neuvěřitelné, že hned první tón detektoru ohlašoval nález barevného kovu. Jednalo se mosazný šroub z granátu, zapalovače typu Kověšnikov. Další nálezy byly dvě ocelové střepiny a celá horní část uvedeného zapalovače. Následující tón detektoru označoval nález většího železného předmětu. To jsme již zpozorněli a opatrně vyhloubili sondu. V zetlelém jehličí se v hloubce 25 centimetrů nacházel odjištěný ruční obranný granát F1,“ popisuje dramatické okolnosti nálezu Vlastimil Schildberger.

Muzejníci bez otálení kontaktovali policii. Na místo dorazili pyrotechnici z Brna. „Granát byl zneškodněn na okraji lesa odpalem. Díky profesionální práci pyrotechniků se podařilo zachovat tělo granátu, který byl při destrukci rozlomen,“ chválí policii Vlastimil Schildberger.

Všechny nalezené předměty dokumentují průběh a místo předem prohraného boje parašutistů. Podle Vlastimila Schildbergera má jednoznačně největší vypovídací hodnotou nevybuchlý obranný granát F1, který musel jeden z parašutistů použít při své obraně.