Část výstavy je věnována geologii Moravskotřebovska, druhá paleontologii a třetí, stěžejní, těžbě nerostných surovin v regionu. „Zkameněliny vypovídají také o tom, že v této lokalitě bylo v dávné minulosti třikrát moře,“ sdělil organizátor výstavy Tomáš Lehotský. Poslední v období třetihor, zhruba před čtrnácti miliony lety. Návštěvníci uvidí v unikátní expozici zkameněliny, amonity, ale také třeba zuby žraloka.

Moravskotřebovsko je zajímavé rovněž z mineralogického hlediska. „Vyskytují se zde křemité hmoty, mezi kterými dominují také acháty a jaspisy,“ vysvětlil Tomáš Lehotský.

Důležitou součástí nové expozice na zámku jsou předměty, které vypovídají o těžbě žáruvzdorných jílů a lupků. Samotné její umístění je z pohledu geologů vzácné. „Mezi kameny, kde se nachází, jsou vidět červené permské pískovce,“ dodal Lehotský.

Geologická expozice na zámku v Moravské Třebové je součástí projektu o víkendu otevřených Hřebečských důlních stezek.

(ik, ap)