„Naší snahou je ocenit a zviditelnit kuchaře a kuchařky ze školních jídelen a ukázat žákům a jejich rodičům, že se v našich školách vaří moderně, zdravě a chutně. Faktem bohužel zůstává, že práce personálu školních jídelen je špatně ohodnocena, “ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Školy reprezentovaly kraj ve finále celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie, kde se probojovaly mezi deset nejlepších v České republice. „Velice mne těší, kolik školních jídelen se probojovalo mezi republikovou špičku. Kolektivy ze ZŠ Felberova ve Svitavách a SOŠ a SOU Polička se navíc republikového finále zúčastnily vícekrát, což svědčí o jejich dlouhodobé kvalitě,“ dodal Bohumil Bernášek. Titul gastrohvězda si ze soutěže odnesla taky jídelna zdravotnické školy ze Svitav.