To budou moci spatřit pomocí hvězdářských dalekohledů a pod vedením zkušených astronomů všichni ti, kteří dnes dorazí na ochoz věže kostela svatého Jakuba. Ve spolupráci s členy Klubu amatérských astronomů Zdeňka Kopala z Litomyšle zorganizovalo poličské muzeum historicky první pozorování.

Začátek je ve 20 hodin. Počet zájemců je omezen na 60 lidí.