Jejich otcové a matky se totiž za první světové války narodili na Moravě a v Čechách, někteří přímo u nás v regionu. Jak potvrdila ředitelka muzea Jana Voleská, bylo zjištěno, že Italové ze severní Itálie byli přesunuti v rámci území Rakousko-Uherska z oblasti, kde probíhala fronta, v období 1. světové války. I když se Italové po válce vrátili domů, mnohé české a italské rodiny udržují kontakty.

Otec se narodil v Dlouhé Třebové
A právě touha poznat prostředí, kde předkové žili, případně navázat kontakty s potomky českých rodin přivedla do České Třebové minulý týden také Gabrielu Setti. Podle záznamů se její otec Oreste Setti měl narodit v roce 1916 v Boehm Trebau. „Začalo se hledat na matrice, ale marně. Shodou okolností tu zůstala matriční kniha z Dlouhé Třebové, měla už být odevzdána do archivu v Zámrsku, ale zůstala tady. V té jsme našli, že se narodil Oreste Setti v roce 1916 v Dlouhé Třebové,“ informovala o zajímavém příběhu místostarostka Jaromíra Žáčková.
Gabrielu Setti podle Jaromíry Žáčkové dojímalo, že se mohla jen dotknout zápisu v matriční knize. Jejím snem je zjistit, ve které chalupě se otec narodil, a poznat potomky rodin, mezi nimiž její prarodiče s otcem dva roky žili. Více podrobností by mohlo přinést pátrání v archivu v Zámrsku. Deník oslovil také kronikáře Dlouhé Třebové Martina Lamplota, obecní kronika se však píše až od 30. let minulého století, pomoci s pátráním by tak mohli snad jen pamětníci, respektive jejich potomci. Kdokoli by měl povědomí o životě rodiny Setti v Dlouhé Třebové, může kontaktovat místostarostku Jaromíru Žáčkovou na čísle 605 246 693 nebo na e-mailu jaromira.zackova@ceska-trebova.cz .