Fronty se ale letos většinou netvořily. Klidnou situaci hlásili úředníci nejen ze Svitav, ale také z Litomyšle a Moravské Třebové.

Tentokrát zřejmě lidé nenechali vše na poslední chvíli. „Poplatníci podávali přiznání průběžně v březnu. Poslední den jich přicházelo podstatně méně a fronty se netvořily,“ sdělila ředitelka moravskotřebovského finančního úřadu Lenka Vašíčková Fořtová. Ve Svitavách nechalo daňová přiznání na poslední chvíli podle odhadů asi deset až patnáct procent poplatníků. Proto se letos fronty nedělaly a pracovníci úřadu zvládali příjem formulářů průběžně.

V Litomyšli problémy s frontami neřešili. „Více osob s přiznáním jsme zaznamenali pouze při otevření úřadu v osm hodin ráno. Poté již žádná fronta nenastala. Horší to bylo v pondělí, kdy byly naše zaměstnankyně nejvíce vytížené. Šlo o takové vlny, kdy byla chodba prázdná a za deset minut stálo u kanceláře třeba dvacet lidí,“ přibližuje Miroslav Štyndl, ředitel Finančního úřadu v Litomyšli. Podle jeho slov ale nikdo nečekal déle než třicet minut. Poslední dva dny odevzdalo daňové přiznání asi dvacet pět procent lidí. Na množství se odráží také zrušené společné zdanění manželů.

Lidé mohli využít rozšířené úřední hodiny, a to i v sobotu. „Zájem byl celkem malý. Sobotní hodiny využilo jen dvacet tři poplatníků,“ sdělil Jan Charvát, ředitel Finančního úřadu ve Svitavách. Lidé začínají postupně využívat možností internetu. V Litomyšli ovšem podal elektronicky přiznání jen jeden poplatník. „Podíl elektronicky podaných přiznání se proti minulému roku zvýšil,“ uvedla Lenka Vašíčková Fořtová. Přesto se podle ředitele svitavského finančního úřadu pohybuje počet přiznání podaných elektronicky v jednotkách procent.

Pracovníkům úřadu komplikují při vyřizování přiznání chybějící dokumenty, které dokládají skutečnosti uvedené v přiznání. Za opožděně podané přiznání může finanční úřad zvýšit vyměřenou daň až o deset procent. Pokud není daňová povinnost uhrazena včas, musí poplatník uhradit úrok z prodlení za každý den zpoždění. (ik, syh)

Anketu k článku najdete

zde.