Matoušek se zároveň stal zároveň prvním oceněným, který obdržel novou podobu ceny – stříbrnou plaketu se jménem a portrétem, doplněnou o pamětní listinu z ručně vyrobeného papíru. „Rád bych dodal, že jsem obyčejný člověk. Mými hodnotami je pokora a skromnost. A teď najednou Cena města, vždyť já snad ani neumím žít se slávou! V každé své práci se snažím najít zalíbení tak, aby mě daná činnost bavila. Často s oblibou říkám, že je lepší se opotřebovat, než zrezivět,“ řekl Matoušek.

Město Moravská Třebová při rozhodování o laureátovi zohlednilo především jeho dlouhodobě vykonávanou záslužnou činnost v propagaci města. Od doby vzniku univerzity třetího věku je František Matoušek lektorem v oblasti historie a literatury. V letech 1995-2011 se podílel na vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů. Mnoho let se účastní organizování výstavy Moravská Třebová, jak ji neznáme. Je dlouholetým vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentuje změnu tváře města. Doplnil kroniku města za období 1971-1976 a 1987-1989.