Restaurátoři studují ve městě Jiráska a Smetany již patnáct let. Poslední čtyři roky se škola stala součástí pardubické univerzity. Včera slavnostně nastoupil do funkce její druhý děkan v pořadí. Karol Bayer složil slib a převzal pravomoci i řetěz, který je symbolem děkanského úřadu.

„Výuka v Litomyšli prošla složitým vývojem a vždy prokázala svou životaschopnost,“ řekl Karol Bayer v projevu. Podle něj ale nadcházející roky nebudou lehké. Ekonomické problémy, které lidé pociťují v současné době, se zřejmě nevyhnou ani nejmenší fakultě Univerzity Pardubice. Nastupující děkan upozornil, že se jí mohou dotknout i nepřímo. Restaurátoři totiž nemíří do výrobní sféry. Uplatnění nachází na poli kultury, tedy péči o památky. Ovšem díky přístupu vedoucích ateliérů se o svou budoucnost nebojí ani letošní absolventka bakalářského studia Marie Cechlová. „Hledám uplatnění v oboru. Předpokládám, že s profesory budu i nadále spolupracovat,“ sdělila bakalářka, která rovněž včera slavnostně převzala titul.

Restaurátoři v Litomyšli zřejmě nouzi o práci mít nebudou. „Nyní je před námi projekt zámeckého návrší. Dá se tedy předpokládat, že zde práce pro restaurátory bude. Nemůžeme ale nikoho předurčovat,“ sdělil starosta Michal Kortyš. Genius loci Litomyšle, která je rovněž historicky městem studií, oceňují podle děkana Karola Bayera jak obyvatelé, turisté, tak zahraniční návštěvníci fakulty. A to, že k ní patří restaurátoři a univerzita, je dobře i podle starosty.