Stručný artist statement

„Pan Jaroslav je strážcem hranice. Tuto funkci bere jako své poslání a rozhodl se zasvětit jí zbytek života. Jezdí po polích a lesích Českomoravského pomezí a stará se o zemskou hranici. Hraniční kameny vyhledává, zaměřuje, opravuje a znovu ukládá a betonuje. S kbelíky písku a cementu chodí často i celé dny. S trochou jídla a pití přespává ve svém starém Wartburgu, který se na letní měsíce stává jeho domovem…“

Jedná se o dokumentární sérii o panu Jaroslavovi Nesibovi z Brna prokládanou detaily historických kamenů a poutních míst. Fotografie vznikaly převážně na Svitavsku.

Trochu faktů: Zemská hranice Čech a Moravy je v okolí Svitav určena evropským rozvodím Severního a Černého moře. Tato skutečnost platí prokazatelně od třináctého století, jak stojí psáno v dokumentech z doby kolonizace Svitav. To byl v Olomouci biskupem Bruno ze Schauenburku. Hranice vede po Javornickém hřebeni přes Kukle, Lačnovský les směrem na Košíře a pokračuje na Koclířov. Při putování po této zemské hranici narazíme často na hraniční kameny. Při podrobnějším prohlédnutí na nich přečteme vytesaný nápis FGVT OB, 1754 .

Neznamená to nic jiného, než že v té době byl v Olomouci biskupem Ferdinand hrabě z Trevíru a tyto hraniční kameny byly ustaveny v roce 1754, kdy se vyměřoval takzvaný „Mariánský katastr“, což bylo docela přesné zpracování katastrálních map a vytyčení hranic.

Mariánský katastr se jmenoval po tehdejší císařovně Marii Terezii. V době jejího panování bylo zavedeno mimo jiné očíslování domů, evidence obyvatelstva, povinná školní docházka…

Informací o hranici Čech a Moravy a aktivitách pana Nesiby mám hodně, ale nechci vás tím zatěžovat v této zprávě. Prozradil dost o technice a postupu při opravách, vyhledávání, zaměřování…


Jiří Fadrný