Zemědělci po ukončení sklizně vždy slavili. Tradice staročeských dožínek ale ve svitavském okrese přežila jen v Trstěnici. Krojovaný průvod s dechovou muzikou a koňmi prošel obcí u Litomyšle v neděli odpoledne.

Do vesnice se sjeli lidé z celého Litomyšlska. Průvod vedla jako tradičně krojovaná chasa, za nimi šly selky s dětmi, následovaly koňské povozy a automobilové veterány. Pro Trstěnici to ale není jen lidová veselice. „Vesnice obděláváním půdy a dožínkami doopravdy žije. Kromě zemědělského družstva tady působí ještě čtyři soukromí hospodáři. Je to v podstatě jediné velké podnikání v obci. Ve vsi se pěstuje řepka, mák, pšenice a sladovnický ječmen,“ přibližuje starosta Trstěnice Jan Sigl. Na příští rok chystá s litomyšlským kapelníkem skupiny Bekras Josefem Králem pro dožínky další překvapení. Podrobnosti zatím tají.

Dožínky se v minulosti konaly vždy po ukončení sklizně. A jak jsou na tom rolníci v Trstěnici? „Obilí už máme sklizené. Na poli nám zůstává především mák, a to na sto dvaceti hektarech půdy. Letošní úroda byla nadprůměrná. Počasí nám vyšlo a extrémy se naší oblasti vyhnuly,“ uvedl Pavel Krejsa, agronom zemědělského družstva v Trstěnici. Na polích pěstují kromě obilí také hrách, kukuřici, řepku a jako jediní v okolí kmín.

Dožínky ale v okrese zcela nezanikly. „V zemědělských společnostech se tato slavnost dodnes dodržuje, ale jedná se spíše o podnikové oslavy,“ vysvětluje ředitel agrární komory ve Svitavách Josef Gracias.
Žně ve svitavském okrese ještě neskončily. Plodiny zůstávají kvůli počasí na polích vy výše položených oblastech Poličska a Bysterska. Výnosy jsou ale podle rolníků vyšší než v minulých letech.