Tento projekt byl spuštěn vloni 8. dubna a během necelých deseti měsíců svého fungování se podařilo dětem, které se do projektu zapojily, uzavřít sto charitativních počinů. Děti prozatím poslaly charitám více než devět milionů korun. V současné době je do něj zapojeno přes osmdesát tisíc žáků základních a středních škol.

Projekt Čtení pomáhá pomůže nejen dětem na vozíčcích, zraněným zvířatům apod., ale také vám. Když děti přečtou jakoukoliv knížku a odpoví správně na otázky, získají padesát korun, které pak darují vybrané charitě. Naše škola se také do projektu zaregistrovala. Prvního února darovali letošní čtvrťáci ZŠ Jaroměřice za první pololetí částku 1150 korun a druhého února bylo ještě vybráno dalších 150 korun na Pokoj pro Majdu. S naší třídní paní učitelkou jsme se celá 4.třída dohodli, že ve druhém pololetí budeme číst co nejvíce knížek, abychom mohli přispět částkou pět tisíc korun na charity. Do projektu Čtení pomáhá se můžete kdykoliv zaregistrovat i vy na jeho webových stránkách.

Nicole Kalasová, 4. třída ZŠ Jaroměřice