Po několika letech plánování byla v úterý stavba za dvě stě milionů korun slavnostně zahájena.

Poklepáním základního kamene byla výstavba kanalizace oficiálně zahájena. V Pomezí ji plánovali od roku 2005. „Vybudováním dojde nejen k naplnění legislativy. O padesát dva tun dusičnanů, fosforečnanů a nerozpuštěných látek ročně se také sníží zatížení vodních toků v regionu,” vysvětlila starostka Věra Chemišincová.

Na kanalizační síť by se v obci mělo napojit zhruba čtyři sta domácností. Minulý týden se vedení obce sešlo s obyvateli na veřejné schůzi. „Představili jsme občanům harmonogram stavby. Informovali jsme je, kdy a jakým způsobem se mohou připojit,” sdělila starostka. Sítě povedou téměř až k hranicím jejich pozemků. „Projekt přípojky vyjde občany na jeden tisíc pět set korun. Vybudování je na občanech,” uvedla Věra Chemišincová.

Se zemními pracemi začne stavební firma co nejdříve. Obyvatelé Pomezí se nemusejí bát, že by se během výstavby nikam nedostali. Dopravní obslužnost bude zachována. „Vše budeme řešit v průběhu stavby. Firma bude pracovat na padesátimetrových úsecích. Průjezdnost a obslužnost obce tak bude zajištěna,” podotkla starostka.

Za dva roky bude v Pomezí téměř osmnáct kilometrů nové gravitační a tlakové kanalizace, včetně sedmi přečerpávacích stanic. „Ty umožní napojení na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod v Poličce,” sdělila Věra Chemišincová. Poličská čistírna má dostatečnou kapacitu.

Dvousetmilionový projekt na kanalizaci je určitě nenákladnější stavbou Pomezí. Z vlastních zdrojů by ji obec nepostavila. „Fond soudržnosti Evropské unie přispěl 139 miliony, Státní fond životního prostředí 8,17 milionu a Pardubický kraj osmi miliony korun. Bez této pomoci bychom se neobešli,” uvedla Věra Chemišincová, starostka Pomezí. Obec přesto zatíží pětačtyřicetimilionové břímě, se kterým se bude vyrovnávat delší dobu. Podle starostky si na dvacet sedm milionů korun vzali úvěr, ostatní náklady pokryjí z obecní kasy. Rozpočet projektu počítá s následnými opravami komunikací po dobudování kanalizace. Je v něm zahrnutá také desetiprocentní finanční rezerva na možné vícenáklady.