Novou tradici tu založila parta mladých žen z kulturní komise. Stánky řemeslníků doplnily o vystoupení dětí z mateřské a umělecké školy.

Vánoční atmosféru dokreslil pohyblivý betlém, ale také domácí cukroví a horký punč. „Nakoupila jsem na výstavě drobné dárky pro přátele a obří skořici. Líbila se mi keramika Milana Betlacha, perníkové ozdoby i umění řezbářů ze Sebranic,“ říká Jitka Smetanová z Prahy, která trávila víkend u známých a vánoční akci si nenechala ujít. Děti si samy namalovaly skleněné baňky a každý návštěvník dostal od organizátorek pozornost. Aktivní ženy zapojily do příprav také své manžele.

Výstava se rozhodně nekonala v obci naposledy. Za rok se sejdou Újezdští v sokolovně již potřetí.