Společnou, pětadvacet kilometrů dlouhou cyklojízdu z Pardubického kraje do kraje Vysočina podnikli hejtmani Ivo Toman a Miloš Vystrčil.

„Když jsem letos v únoru nastupoval do funkce, kontaktoval jsem hejtmany všech sousedních krajů a požádal je o schůzku. Miloš Vystrčil mi tenkrát navrhl, abychom schůzku odložili a formální rokování u stolu nahradili třeba společným výletem na kole. Ukázalo se, že to byl výborný nápad, a mně nezbývá, než za něj kolegovi z Vysočiny poděkovat,“ řekl po návratu do své kanceláře Ivo Toman.

Jízda hejtmanů byla zahájena v hostinci U kováře Matěje na Veselém kopci, kde výprava z Vysočiny překvapila hejtmana Tomana cyklistickým dresem a dortem k narozeninám, které slavil. Poté se celý peloton přesunul do Trhové Kamenice a navštívil radnici i obecní muzeum. Starosta městyse Pavel Kábele, nadšený cyklista, pak výpravu doprovodil na rozhlednu na Zuberském kopci a zůstal s ní až do cíle.

Pardubický kraj opustili cyklisté mezi obcemi Hluboká a Polom, hejtmani se krátce zastavili, předali si vlaječky svých krajů a pokračovali dále do kraje Vysočina. Jízdu zakončili v Nové Vsi u Chotěboře besedou se starosty obcí.

„Konfrontace s problémy obcí na pomezí dvou krajů byla velice zajímavá. Ukázalo se, že například opravy komunikací a doprava jsou problémy skutečně všude. Řeč byla samozřejmě i o naplňování obecních rozpočtů a možných dotačních titulech pro obce. Cyklojízda mi dala celou řadu podnětů,“ shrnul jízdu hejtmanů pardubický Ivo Toman.