„Stezka bude dlouhá téměř dva kilometry a povede po levé straně silnice I/34 směrem na Havlíčkův Brod. Na pravé straně nelze cyklostezku vybudovat kvůli plánovanému severnímu silničnímu obchvatu Poličky,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení firma Skanska. Stezka má být hotová do konce října. Výstavba stezky přijde na 16,4 milionu korun, z toho 10,8 milionu korun dostalo město jako dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Cyklostezka se na začátku úseku napojí na Starohradskou ulici a skončí u autobusové zastávky Polička – Masokombinát. Cyklisté budou mít k dispozici dva jízdní pruhy, široké jeden a půl metru.

„V místě křížení se železniční tratí vznikne železniční přejezd se světelnou signalizací. Stezka bude v celé délce osvětlena veřejným osvětlením,“ dodala Šauerová.