„Jeho součástí je unikátní výstava fotografií v budovách městského úřadu. Jsou zde zachyceny výjevy z okupace v Praze, Moravské Třebové, Bratislavě a Banské Štiavnici,“ uvedl organizátor výstavy František Žáček.

Na radnici jsou umístěny snímky fotografa Ladislava Bielika, který dokumentoval události z 21. srpna 1968 v Bratislavě. „Za zmínku stojí především známá fotografie zachycující občana čelícího sovětskému tanku s odhalenou hrudí. Snímek je považovaný za nejvýraznější symbol odporu slovenských a českých občanů proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky,“ dodal František Žáček.

Na městském úřadě v ulici Olomoucká budou umístěny také dobové fotografie z roku 1968 v Moravské Třebové a Banské Štiavnici. Na stejném místě se veřejnost může seznámit se snímky ze srpna 1968 v Praze, jejichž autorem je Bohumil Dobrovolský. Fotofestival Rudolfa Zukala končí 30. srpna. 

Moravská Třebová (13. 5. – 30. 8.)
Fotofestival Rudolfa Zukala a Youngfoto Moravská Třebová
Program:
12. 5. Setkání účastníků Youngfoto v Městském muzeu Moravská Třebová. Fotografické procházky po městě — seznámení se s architektonickými pamětihodnostmi města.

13. 5. v 9.30 Slavnostní zahájení ve dvoraně městského muzea, vyhlášení vítězů soutěže Youngfoto Moravská Třebová 2018
10.00 Vernisáže jednotlivých výstav Fotofestivalu
11.30 Dobrodružstvo s fotografiou — vernisáž výstavy a přednáška Miro Švolíka v kinosále muzea
13.30 Praha 1968 přednáška Bohumila Dobrovolského
19.00 Lenka Dusilová – koncert ve dvoraně muzeav Moravské Třebové