Klíčky od vozidla převzal z rukou starosty Michala Kortyše zástupce litomyšlské jednotky Miroslav Vacek. Dobrovolní hasiči již jeden automobil mají. Vloni ho dostali od partnerského města Roden při oslavách 750 let od povýšení Litomyšle na město.