O prázdninách došlo na úpravy kuchyně, jídelny a vstupního atria školy. „Měnila se okna, dveře, podlahy a osvětlení, a to tak, aby byl respektován historický charakter budovy. V prostoru výdeje jídel je nové obložení a mobiliář,“ uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel.

V rámci oprav budovy myslel kraj i na úsporu energií, aby nedocházelo k únikům tepla.

„Vzhledem ke stávající situaci na trhu s energiemi je dobře, že jsme ve škole dokončili energeticky úsporná opatření, a to s přispěním dotací z evropských fondů. Samozřejmě, že to stávající složitou situaci samo o sobě nevyřeší, ale je to jeden se střípků do mozaiky snižování energetické náročnosti budov, o kterou se dlouhodobě snažíme a dnes již máme na většině našich školních budov alespoň nějaká úsporná opatření dokončena," dodal hejtman Martin Netolický. Nyní se kraj více zaměří na instalaci fotovoltaických elektráren.