Co se tady děje? „V těchto dnech probíhá rekonstrukce plynového potrubí v dané lokalitě. Po dohodě s vlastníkem potrubí, projekční a realizační firmou, bylo zajištěno hlubší uložení a ochrana potrubí pod budoucím tělesem protipovodňové hráze. Jde o to, abychom to nemuseli provádět při výstavbě poldru,“ vysvětlil ředitel Pozemkového úřadu ve Svitavách Miroslav Kučera. Na stavbě hráze by se mělo začít pracovat v příštím roce. „Byl bych rád, kdyby stavební povolení existovalo do konce dubna 2011,“ dodal Miroslav Kučera. Poté proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.