Samotná výstavba trvala více než dva roky. Nové prostory Seniorcentra ve Svitavách vznikly v bývalém klášteře. „Celkové náklady činily 127 milionů korun, z toho 34 milionů byla státní dotace. V objektu bude od ledna 2022 zahájena na čtyřech lůžkách odlehčovací služba. Momentálně se dokončuje i úprava zahrad Sv. Vincence z Pauly, které budou zpřístupněny 25. června,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Dosavadní komplex byl rozšířen o 17 dvoulůžkových a dva jednolůžkové pokoje, celkově tak může Seniorcentrum pojmout až 75 stálých klientů. S rekonstrukcí souvisela i přestavba gastronomického zázemí. To bude po uvolnění restrikcí sloužit i veřejnosti. Senioři se mohou těšit na nově upravené vnější i vnitřní prostory včetně nových společenských místností na každém patře i na nový osobní výtah.

Svitavy se sociální oblasti věnují v posledních letech docela intenzivně. „Nejedná se jen o rozvoj Seniorcentra, ale také o péči o lidi bez domova, ohrožené děti, rodiny a další skupiny. Jsem rád, že město tady zřídilo i odlehčovací službu, o kterou bude jistě velký zájem. Oceňuji také, že je areál zahrad otevřený veřejnosti, zázemí tu má i základní umělecká škola, a tak zde vznikl zajímavý komunitní prostor,“ sdělil krajský radní pro sociální péči Pavel Šotola.

Kraj v poslední době řeší, co s opuštěnými historickými objekty, kde sídlily ústavy sociální péče. „Je poměrně složité nalézt pro některé z historických prostor adekvátní využití. Ve Svitavách se všichni naši klienti přestěhovali do pro ně vhodnějšího komunitního bydlení jako první v kraji,“ dodal hejtman Martin Netolický. Je rád, že se Svitavy pustily do náročné přestavby zchátralých částí bývalého kláštera. Navíc domovů pro seniory je na Svitavsku stále málo, zájemců o bydlení je více než volných míst.