Kontrolní odlov ryb z Rosničky ve Svitavách určí, jaké ryby tu budou a které nejsou vhodné.

Rybáři v úterý od rána křižovali Rosničku na lodi. V ruce sítě a navíc speciální přístroj, s nímž na pár vteřin „omráčili“ ryby, vylovili je a pak mrskající se znovu vraceli do vody. „Uděláme šest zátahů na Rosničce. Každou vylovenou rybu zváží, změří, kus po kusu zapíší a zase vrátí do rybníku,“ říká starosta Svitav David Šimek.

KAPR MÁ STOPKU

Na jeden zátah vylovili rybáři kolem 200 ryb. V kádích se mrskaly hlavně malé štiky, několik cejnů, karasů a plotice. Kapři ovšem chyběli, protože ti tu nebyli vloni vysazeni.

„Kvůli letošní zhoršené kvalitě vody na Rosničce, jsme na podzim nepokračovali v zarybnění kaprem. K opatření došlo i přesto, že kvalitu vody ovlivňuje celá řada dalších faktorů. S ohledem na vyšší výskyt bílé ryby v rybníku a snahou zvolit rybí obsádku, která by neohrožovala funkci vodních rostlin, byl proveden kontrolní odlov ryb,“ vysvětluje Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.

Odlov ukáže, jakých ryb žije v Rosničce nejvíce a jaká je jejich kvalita. „Následně posoudíme množství a vyhodnotíme, jak do budoucna nastavovat obsádku ryb, aby z toho nebyl špinavý ´kačák',“ dodává Šimek.

O revitalizaci rybníku Rosnička jsme psali zde:

Bílých ryb žije v Rosničce poměrně dost. Termínem bílá ryba jsou označovány rybí druhy, jako je cejn, plotice obecná, perlín či karas stříbřitý. „V našem případě jsou tyto ryby nežádoucí, a to pro svůj negativní vliv na kvalitu vody vyžíráním zooplanktonu a uvolňováním fosforu ze sedimentu dna,“ podotýká Antoš. Odlov ryb na Rosničce zajišťuje Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, pod záštitou zástupce ředitele ústavu Pavla Jurajdy, který osobně na odlov ve Svitavách dohlížel. Tým odborníků z Akademie věd pak navrhne ideální obsádku ryb na další období.

V roce 2018 došlo ve svitavské Rosničce po velkých vedrech k masivnímu úhynu několika tun ryb. V současné době je kvalita vody dobrá, ale i tak práce na rybníku nekončí a město každý rok investuje nemalé peníze do údržby.

O prvotní zkáze rybníka jsme informovali zde:

 

 „Dáváme do vody speciální bakterie, děláme odkanalizování, Javorník upravil přítok a chystají se další úpravy toku a odbahnění retenční nádrže. Odstraňujeme všechny problémy v okolí Rosničky, které mohou mít negativní vliv na kvalitu vody,“ přibližuje starosta Svitav.

V posledních letech byla nejlepší voda v Rosničce v roce 2019, kdy byla znovu napuštěna. „Tehdy byla voda luxusní, měli jsme tady perleťové jezero. Jakmile ale v rybníku začaly růst rostliny a žít ryby, tak se voda mírně zhoršila. Lidé na to poukazují, ale je to jako s akváriem doma. Taky je po napuštění čisté, než nasadíte ryby,“ uzavírá Šimek.

I v letošním roce bude Rosnička vhodná ke koupání. Do budoucna se u rybníku plánuje vybudování kempu a parkoviště.