„Jedná se o opravu sgrafitového pláště – vyčištění povrchu, zpevnění případných dutin a pochopitelně odstranění plísní, mechů, hub a dalších škůdců. Poté bude sgrafito obnovováné do podoby ze 70. a začátku 80. let, kdy byla celá fasáda zrekonstruovaná. Součástí prací je očištění kamenických prvků, například okenních ostění, a oprava klempířských prvků střechy v nejbližším okolí a střech věže," popsala rozsah oprav kastelánka Zdeňka Kalová.

Památkáři stejně jako restaurátoři chtějí zachovat nejpůvodnější cestu obnovy. Sgrafita jsou z různých období a vznikaly odlišnou technologií za pomocí rozdílných materiálů. Bylo tedy nutné odebrat vzorky fasády a zvolit správný postup při rekonstrukci.

Na restaurování získali památkáři finanční prostředky ve výši tři milionů korun z ministerstva kultury. Další peníze věnovali návštěvníci festivalu Smetanova Litomyšl. Díky dobré spolupráci zámku a organizátorům festivalu je totiž část vstupného věnována na každoroční ošetření sgrafitové výzdoby zámku. V roce 2014 tak návštěvníci přispěli částkou přes tři sta tisíc korun.

Práce na věži započaly na konci prázdnin a jejich konec by mohl být na konci roku. Vše záleží na přízni počasí. Pokud by byly podzimní měsíce chladnější, opravy by musely být dokončené až na jaře příštího roku.

„Aktuálně jsou vyčištěné a ošetřené kamenické prvky. Především v horní části také sgrafitová výzdoba. Byly zpevněné výdutě fasády a ošetřeny proti výše zmíněným škůdcům. Nebyly dosud provedeny retuše do finální podoby," popsala současný stav oprav kastelánka Zdeňka Kalová.
Litomyšlská sgrafitová výzdoba je evropským unikátem. Zámecké stěny pokryté psaníčky s roztodivnými motivy budí zájem desítek tisíc návštěvníků. Přesto se stále nedaří památkovému úřadu sehnat potřebné finanční prostředky na jeho rekonstrukci. Sehnat finanční prostředky se pokouší i vedení města. Tomu se zatím podařilo opravit okolní budovy na zámeckém návrší.

V letošním roce došlo také na opravu sgrafitové výzdoby u vstupu do zámeckého nádvoří. Lešení z pivovaru zmizelo minulý týden. Tato oprava však nebyla v režii památkového úřadu.