Obyvatelé Moravské Třebové si nenechali ujít sobotní slavnostní mši, která byla událostí při znovuuvedení unikátního hudebního nástroje do provozu. Také zpěváci se sešli na kůru, aby jejich hlasy zněly společně s zrestaurovanými varhanami. „Je to krásný pocit zpívat před takovým krásným nástrojem. Moc jsme se těšili," popisovala pocity Marie Kryštofová, jedna ze zpěvaček. Čtyři roky členové chrámového sboru zpívali u harmonia. S varhanami zní liturgické písně ale lépe. „Je to úžasné, že jsou varhany opravené. Je moc dobře, že se podařilo sehnat peníze. Když se s opravou začalo, málokdo věřil, že se to povede," poznamenala zpěvačka.

Slavnostní mše začala zlehka, s tichým doprovodem. Aby se hlas varhan nesl chrámem jako dříve, požehnal jim generální vikář Arcibiskupství olomouckého, otec Josef Nuzík. Slavnostní události se zúčastnili také mnozí kněží, kteří kdy v moravskotřebovské farnosti sloužili.

Za hrací stůl varhan usedl Jan Gottwald, varhaník a organolog olomouckého arcibiskupství. Po vstupních tišších skladbách se do nástroje opřel a prohnal všechny píšťaly.

Na varhany hrál známý varhaník Jan Gottwald. Potvrdil, že se mu na zrestaurovaný nástroj hrálo dobře. „Velice rád jsem přijel na tuto slavnost. Bylo to dlouho připravované a také velké dílo pro celou Moravskou Třebovou. Oslava určitě přispěla k tomu, že se o varhanách zase začalo mluvit," uvedl varhaník. Z pozice organologa olomouckého arcibiskupství měl restaurování varhan na starosti. „Na půl jsem dělal dozor s doktorem Koukalem z Národního památkového ústavu. Myslím si, že i laik pozná, že se dílo podařilo. Varhany hrají krásně. Byl bych velice rád, kdyby tento zrestaurovaný nástroj sloužil nejen liturgickému hraní, ale aby se tady pořádaly i koncerty, a vůbec to prospělo oživení kultury i zájmu o varhanní hudbu," poznamenal Jan Gottwald.

Jedinečný hudební nástroj slyšel varhaník nejen po zrestaurování, ale i před ním. „Nástroj byl ve velmi špatném stavu, byl plný červotoče, byly tam nánosy ze zásahů, které nástroji zrovna neprospěly, Změna je viditelná a samozřejmě i slyšitelná," zhodnotil Jan Gottwald.

Proč oprava?

Oprava varhan byla nezbytná. „Byly v takovém stavu, že opravu nebylo možné odkládat. Navštívili nás různí specialisté, kteří udělali rozbor jejich stavu a potvrdili, že už je za minutu dvanáct, že je opravdu nutné je zrestaurovat. Hrozilo, že by se mohla zhroutit skříň, ve kterém byl nástroj uložený," vzpomínal Stanislav Nisler, člen správní rady nadačního fondu pro opravu varhan.

Před čtyřmi lety tak padlo rozhodující slovo: opravit! „Vyhlásili jsme výběrové řízení. Oslovili jsme osm certifikovaných firem," uvedl Stanislav Nisler. Varhanáři přijeli a celý nástroj si prohlédli. Sedm firem ale projekt vzdalo. Zůstala pouze jedna, která měla odvahu do restaurování jít a připravila projekt.

Štědří dárci

Opravu firma vypočítala na čtyři miliony korun. Na moravskotřebovskou farnost to byla spousta peněz. Měla ale štěstí. „Čelem se k projektu postavilo město, Pardubický kraj, vstříc nám vyšlo také ministerstvo kultury, místní firmy a samozřejmě i spousta věřících. Založili jsme také nadační fond, abychom mohli shánět peníze," sdělil Stanislav Nisler za nadační fond.

Poslední varhanní koncert se v kostele uskutečnil 12. září 2010. Byl zaznamenaný také na zvukový nosič, aby zůstal původní hlas nástroje zachovaný. „Hned druhý den byly varhany rozebrané. Odborníci z Kutné Hory nástroj vyňali ze skříně a odvezli," řekl Stanislav Nisler. Zrestaurované musely být veškeré píšťaly, kterých je ve varhanách víc jak tisíc. Část píšťal nahradily zcela nové, protože v první světové válce byly některé původní zrekvírované k válečným účelům. Do varhan byly místo nich zasazené nekvalitní pozinkované píšťaly.

„V další etapě byla zrekonstruovaná samotná skříň. Památkáři provedli veškeré fládrování podle původní podoby varhan, opravili veškeré zlacení, dotvořili chybějící ozdoby. Některé byly dokonce vyrobené ze směsi papíru. Odborníci je opravili stejnou technologií," odtajnil Stanislav Nisler. Pak přišla na řadu obnova hracího stolu.
Letošní fáze byla nejdůležitější, a to naladění nástroje. „Bylo to velice náročné. Měli jme štěstí, že celý projekt odborně vedl organolog z Olomouce Jan Gottwald společně s doktorem Koukalem z památkového ústavu," podotkl člen nadačního fondu. Odborníci na jaře ještě přijedou, aby varhany doladili, až si jejich tóny sednou.

Vzkaz budoucnosti

Při generální opravě byla nalezená skříňka, kde byly uložené historické listiny. Vzkaz ve varhanách najdou i příští pokolení. „V nové schránce pro budoucí generace je ta původní s historickými dokumenty, dále jsme přiložili listiny z naší doby. Partitury nejvýznamnějších skladeb, které se v kostele kdy hrály. Vložili jsme do ní i nahrávku na nosiči," dodal Stanislav Nisler.

Moravská Třebová má jedny z největších a nejvzácnějších varhan v zemi. Vyrobila je firma Rieger and Kloss v roce 1878 jako svůj 107. kus. Nejdelší píšťaly, které ukrývá skříň, mají kolem čtyř metrů. Projekt na rekonstrukci je za poslední roky jedním z největších vedle Velehradu v olomoucké arcidiecézi.