V centru obce stojí léta letoucí kamenný monument. Nese nápis Památník osídlení. Ne vždycky jím ale byl. Zastupitel Petr Tinkl se pustil do pátrání. Na hladinu vyplavaly zcela jiné skutečnosti. „Podařila se nám unikátní věc. Zjistili jsme, že je to vlastně pomník obětem Velké války," uvedl Petr Tinkl.

Válečný hrob

Badatel se pustil do mravenčí práce. „Neměli jsme k dispozici kroniku, nebyli tu původní obyvatelé. Několik let jsem sháněl údaje o padlých, aby mohl být památník zaregistrovaný jako válečný hrob. V pátrání po archivech pomohlo hodně lidí," popisoval Petr Tinkl. Nakonec se podařilo vše dohledat a památník s údaji zaregistrovat jako válečný hrob.

Památník byl slavnostně odhalený 27. července 1933 pod záštitou univerzitního profesora Edmunda Schneeweisse. „Jsou na něm uvedená jména šestnácti občanů obce, kteří padli v první světové válce," upřesnil Petr Tinkl. Rozstání se nachází v místech, kde bývaly Sudety. „Po roce 1945 došlo k odsunu původního obyvatelstva, do obce přišli noví obyvatelé," připomenul Petr Tinkl. Po únorové revoluci, v létě 1948 byl v Rozstání odhalený Památník osídlení. „Kříž se jmény na původním památníku byl překrytý betonovou deskou. Ti, kteří se k tomuto kroku odhodlali, poté ještě na něj nechali dopsat, že se jedná o Památník osídlení," řekl Petr Tinkl.

Starousedlíci tvrdili, že kříž je znehodnocený, jak do něho před lety „novotvůrci" vrtali, aby jeho pravý smysl změnili. „V podvědomí jsme měli strach, aby se jejich slova nepotvrdila, ale naštěstí všechny záznamy na památníku zůstaly," uvedl starosta Rozstání Aleš Bubák.

Starosta Rozstání, ale i všichni ostatní, kteří obnovu památníku podporují, doufá, že se podaří na zrestaurování památníku získat dotaci.

Na válečné památníky poskytuje dotace ministerstvo obrany z fondu péče o válečné hroby. Podařilo se sehnat architekty, kteří připravili projektovou dokumentaci. „Máme fotky ze slavnostního odhalení památníku z roku 1933. Firma se ho bude snažit uvést do původního stavu," poznamenal Petr Tinkl. Výše dotace by mohla být 50 až 80 procent z celkových nákladů.

Národnost

Památník chtějí v obci obnovit, i když se původně jednalo o občany Rakouska-Uherska. „Nic to nemění na tom, že to byli občané Rozstání, žili tady. Chceme vzdát hold občanům obce Rozstání, kteří padli ve Velké válce, ať už byli jakékoliv národnosti," konstatoval starosta Aleš Bubák.

Ve spodní části památníku schází ještě tabulka, která se ztratila. Sice nikdo neví, co na ní bylo napsané, ale vědí, co by mělo být na té nové. „Chtěli bychom, aby tam byla slova Občané obce Rozstání občanům obce Rozstání," dodal starosta Aleš Bubák.