Zástupci obce zde přivítali děti narozené ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Od poloviny července do poloviny září vzrostl počet obyvatel v Koclířově o čtyři, a to o tři chlapce a jedno děvče. K vítání občánků přišli se svými synky manželé Kohoutovi, Motejzlíkovi a Vymazalovi, s holčičkou dorazili Paclíkovi. Obec byla k novým občanům štědrá. „Kromě upomínkového listu a plyšáka dostalo každé dítko do začátku pět tisíc korun,“ uvedl starosta Jaromír Lenoch.