Festival je zaměřený na inovace ve výuce, rozvoj pedagogických dovedností nebo zlepšování prostředí ve školách. Odborný program byl určen především pro učitele a ředitele základních škol a víceletých gymnázií nebo studenty pedagogiky. „Cílem festivalu je nejen přispívat k rozvoji českého vzdělávacího systému, ale také popularizovat tato témata a přinášet debaty o stavu českého školství na veřejnost,“ sdělila Kateřina Klejchová ze Zámeckého návrší v Litomyšli.

Mezi hlavní hosty letošního ročníku patřila ekonomka Danuše Nerudová nebo architekt Adam Gebrian.

Sezona na sjezdovce v Poličce vyvrcholila velkým karnevalem.
FOTO: Pandy, mouchy i indiáni. Sezonu na sjezdovce zakončil velký rej masek

„Jaké tu budou školy pro naše děti, závisí na nás všech. Proto vytváříme místo pro diskuzi s profesionály a zástupci rozhodujících institucí,” vysvětlil David Zandler, organizátor akce a ředitel Zámeckého návrší. Vybrané pořady byly otevřeny všem zájemcům. Veřejnost se dostala na nedělní přednášky, na nichž vystoupili renomovaní odborníci a známé osobnosti. Vedle Danuše Nerudové a Adama Gebriana účastníci festivalu slyšeli také novinářku Světlanu Witowskou, historika Michala Stehlíka nebo diplomata Petra Koláře.

Pondělní dopoledne patřilo přednáškám pedagogů a odborníkům z příbuzných oborů. Na festivalu vystoupil mimo jiné ředitel barcelonského Institutu vědy a techniky a zapálený propagátor transformace ve vzdělávání Eduard Vallory.

Po přednáškách přišla na řadu také praktická část programu, která byla zaměřená na učitele a ředitele škol. „Odborný program festivalu představil inovativní přístupy, podpořil rozvoj dovedností a tím profesní růst učitelů a kvalitu výuky na českých školách,” řekla Věra Krejčová Váňová, garant akce. Učitelé se seznámili s technologickými novinkami nebo tematickými projekty na workshopech Edu Com od dodavatelů pomůcek a programů pro školy.