Více jsme psali:

Pětatřicítku u Opatovce překlene 400 metrů dlouhá estakáda dálnice D35.
Silnici I/35 u Svitav překlene 400metrová dálniční estakáda. Vyrobí ji na místě