Více než dvouhodinový program, ve kterém vystoupili všichni žáci školy, připravili učitelé u příležitosti oslav 50. výročí založení druhé základní školy a k 20. výročí vzniku humanitárního hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.

Celou akademii vkusně a vtipně uváděli deváťáci Adéla Krejbychová a Vojtěch Kašpar. V programu dostali příležitost žáci všech tříd, kteří si připravili pestré pásmo známých písní a tanců. Čtvrťáci překvapili ukázkou baletu Labutí jezero, zněly známé filmové písničky a melodie, písně o abecedě či od táborových ohňů. Diváci potleskem ocenili i autorské pokusy: třídní písně nebo parodii na známé pohádky. V programu se s vlastními písněmi představil i ředitel školy Mgr.Daniel Janata, které zazpíval společně s učitelkou Ivou Kolářovou.

Závěr akademie patřil prezentaci deváté třídy, která zavzpomínala na řadu událostí školního života, poděkovala všem učitelům školy a závěrečným songem se rozloučila se všemi spolužáky.

Akademie se účastnili nejen rodiče a žáci školy. Pozvání přijali i bývalí žáci a učitelé, senioři z ústavu sociální péče, stonožkové děti z Opořan i učitelé a žáci z jiných škol.

Vladimír Šauer, II. základní škola Litomyšl