„Ve Svitavách jsme po dohodě s vedením nechali za šest milionů postavit novou budovu se sociálním zázemím, protože to staré bylo již nevyhovující. Zaměstnanci mají moderní šatny, společenskou místnost, sprchy i dispečink. V areálu jsme také již v minulosti nechali postavit halu pro uložení posypových materiálů," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Nedostatek skladovacích prostor kraj řešil i v Moravské Třebové. Tady vzniklo technické zařízení pro výrobu solanky z dešťové vody z podzemních nádrží. Nová hala, prostory a další vybavení stály 30 milionů korun. Část zednických prací si silničáři zvládli udělat vlastními silami.

Ilustrační foto
Okrsky v zimě sjízdné, hlavní tahy nikoliv. Pochlapí se letos konečně silničáři?

Silničáři šetří a dešťovou vodu chytají do podzemních nádrží, to se jim vyplácí. Vodu využívají při letní údržbě na čištění vozovek a zálivku mladých stromů a hlavně při zimní údržbě.

Krajští silničáři budou letos udržovat přes 3000 kilometrů komunikací druhých a třetích tříd, což je 96 procent z celkové sítě. Sjízdnost jedniček má od roku 2017 na starost Ředitelství silnic a dálnic. První výjezdy mají zaměstnanci cestmistrovství již za sebou, protože první sníh napadl v polovině listopadu.

Objem vody na výrobu solanky na cestmistrovství Moravská Třebová v loňském roce více přesahoval 600 tisíc litrů, ve Svitavách šlo o 580 tisíc litrů.

Rozvoj areálů cestmistrovství touto investicí ale nekončí. „Rádi bychom ve Svitavách rozšířili skladovací prostory a vybudovali nové objekty pro dílny. Necháme na tento záměr zpracovat studii proveditelnosti,“ dodal Roman Vodička, vedoucí provozního oddělení silničářů ve Svitavách.

V Moravské Třebové jsou už kompletně vyměněna velká nákladní vozidla pro zimní údržbu. K výjezdu mají silničáři připravené čtyři nosiče Tatra s moderními posypovými nástavbami a speciální univerzální radlicí, která má dva břity - gumový na stírání čerstvého a rozbředlého sněhu. K němu ale lze také přidat kovový břit pro seříznutí ujetého sněhu nebo zmrazků.